Tunnelbanevakter
som vaktar Stockholms 
heligaste ägodel
Jag tror inte dom förstår 
att det är vår ägodel
Att det är vår kollektiva trafik
 
SL - Stockholms lokaltrafik
Jag tror inte dom förstår
att trafiken är kollektiv
och att den tillhör oss
Istället rikar den sig till
de som har råd
de som egentligen skiter i 
det som är vårt
 
Vi, en växande massa
utan ekonomiskt kapital
Vi behandlas som smuts och kallas för tjuvar
när vi gör det enda rimliga i vår situation
- plankar och hoppas på det bästa
 
Vi försöker överleva i 
Sveriges dyraste stad
Det är vi som är problemet
säger dom